สำนักทนายสายด่วน l Facebook
 


 

 

ทนายความคดีแพ่ง


            คดีแพ่ง คือ
คดีที่มีการโต้แย้งสิทธิ หรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่งจะเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์ของการฟ้องคดีแพ่งมุ่งให้จำเลยชำระ เงินหรือชดใช้ค่าเสียหายมิได้มุ่งจะให้จำเลยต้องถูกลงโทษเช่นจำคุกตามกฎหมายอาญา นอกจากเป็นเรื่องพิพาทกันดังกล่าวแล้วอาจเป็น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้บุคคลใช้สิทธิทางศาลเพื่อรับรองคุ้มครอง สิทธิของตน เช่น การร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยการครอบครองปรปักษ์ซึ่งถึอเป็นคดีไม่มีข้อพิพาท แม้คดีแพ่งกฎหมายจะไม่มีวัตถุประสงค์จะลงโทษจำเลยโดยการจำคุก ก็ใช่ว่าจะไม่มีความสำคัญเอาเสียเลยเพราะคดีแพ่งไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด กระบวนการพิจารณาในคดีแพ่งค่อนข้างยุ่งยาก ซับซ้อน มีหลายขั้นตอนนับแต่ขั้นตอนเตรียมคดีก่อนฟ้อง ชั้นพิจารณาคดี และหลังศาลมีคำพิพากษา ตลอดจนการบังคับคดีต่างๆ ผู้ที่เป็นโจทก์หรือจำเลยในคดีแพ่งหลายครั้งต้องปวดเศียรเวียนเกล้าต้องเพลี้ยงพล้ำทางคดีจากความผิดพลาดของนักกฎ หมาย ทนายความ ที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะจนเป็นเหตุให้ต้องแพ้คดี หมดเนื้อหมดตัว ถูกยึดทรัพย์ บังคับคดี ต้องจ่ายค่าสินไหม ค่าเสียหาย จนนำไปสู่การล้มละลายได้เช่นกัน
            ดังนั้น หากโจทก์หรือจำเลยมีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทนายความที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญคอยให้ความช่วยเหลือ ก็จะทำให้การฟ้องคดีของโจทก์หรือการต่อสู้คดีของจำเลย ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จและกอบกู้ความเป็นธรรมได้ไม่ยากนัก สามารถติดต่อสอบถามและปรึกษากฎหมายเพิ่มเติมกับทนายความผู้เชี่ยวชาญทางด้านคดีแพ่งได้ที่ บริษัท เซ็น คัฟเวอร์ลอว์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด หรือ สำนักทนายสายด่วนและที่ปรึกษา เสนาธรรมรักษ์ โทร : 02-9340004

บอร์ด : คดีแพ่ง

ลำดับที่
วันที่
หัวข้อ
ผู้ส่ง
ผู้ตอบ
26463 6-09-2016 Norawich
0

  Page: 1 of 19  Next